ĐỘNG CƠ ĐIỆN

 
CHỌN LOẠI SẢN PHẨM
 
BN series
 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN132MA, 7.5 kW, 230/400-50Hz

 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN132S, 5.5 kW, 230/400V-50Hz

 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN112M, 4 kW, 230/400V-50Hz

 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN100LB, 3kW, 230/400V-50Hz

 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN100LA, 2.2 kW, 230/400V-50Hz

 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN90LA, 1.5 kW, 230/400V-50Hz

 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN90S, 1.1kW, 230/400V-50Hz

 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN80B, 0.75kW, 230/400V-50Hz

 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN80A, 0.55kW, 230/400V-50Hz

 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN71A, 0.25kW, 230/400V-50Hz

BC series
 • Động cơ điện 1 chiều

  BC 310, 300W ~ 1400W

 • Động cơ điện 1 chiều

  BC270, 150W ~ 750W

 • Động cơ điện 1 chiều

  BC240, 200W ~400W

 • Động cơ điện 1 chiều

  BC220, 45W ~ 280W

 • Động cơ điện 1 chiều

  BC140, 220W ~ 450W

 • Động cơ điện 1 chiều

  BC120, 110W ~ 240W

 • Động cơ điện 1 chiều

  BC110, 50W ~ 90W

BS series
 • Động cơ cảm ứng 1 pha

  BS 90L, 1.5 kW, 230V-50Hz

 • Động cơ cảm ứng 1 pha

  BS 90S, 1.1 kW, 230V-50Hz

 • Động cơ cảm ứng 1 pha

  BS 80B, 0.75 kW, 230V-50Hz

 • Động cơ cảm ứng 1 pha

  BS 80A, 0.55 kW, 230V-50Hz

 • Động cơ cảm ứng 1 pha

  BS 71B, 0.37 kW, 230V-50Hz

 • Động cơ cảm ứng 1 pha

  BS 71A, 0.25 kW, 230V-50Hz

 • Động cơ cảm ứng 1 pha

  BS 63B, 0.18 kW, 230V-50Hz

 • Động cơ cảm ứng 1 pha

  BS 63A, 0.12 kW, 230V-50Hz

 • Động cơ cảm ứng 1 pha

  BS 56B, 0.09 kW, 230V-50Hz

 • Động cơ cảm ứng 1 pha

  BS 56A, 0.06 kW, 230V-50Hz

Đối tác
Showroom Tp. Hồ Chí Minh

H5 Đường C4, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM
P: 0906 784 806/ 0913 832 029
T: +84 8 35926035 / 36 / 37
F: +84 8 35926038
E: info@tpnewtech.com

Chia sẻ