Thiết bị điều khiển nhiệt

 
CHỌN LOẠI SẢN PHẨM
 
BỘ LÀM MÁT
 • Bộ làm mát khu vực nhạy cảm

  PTM 100/ PTM 150

 • Bộ làm mát 1600W

  DTS 3165 HT (NEMA 3R/4)

 • Bộ làm mát 2000W

  DTS 3261 / DTS 3281

 • Bộ làm mát 1500W

  DTS 7341

 • Bộ làm mát 1500W

  DTS 7341

 • Bộ làm mát 1500W

  DTI/DTS 9341C

 • Bộ làm mát 1500W

  DTI/DTS 6301

 • Bộ làm mát 1100W

  DTS 3161 / DTS 3181

 • Bộ làm mát 1000W

  DTT 6021

 • Bộ làm mát 1000W

  DTS 7241

 • Bộ làm mát 1000W

  DTI / DTS 6201

 • Bộ làm mát 950W

  DTI / DTS 9141

 • Bộ làm mát 870W

  DTI / DTS 9041

 • Bộ làm mát 680W

  DTS 3061 / DTS 3081

 • Bộ làm mát 600W ở nhiệt độ cao

  DTS 3061 HT (NEMA 3R / 4)

 • Bộ làm mát 510W

  DTI / DTS 9031

 • Bộ làm mát 500W

  DTT 6101

 • Bộ làm mát 320W

  DTFI 9021

 • Bộ làm mát 320W

  DTI 9021

 • Bộ làm mát 300W

  DTS 9011H

QUẠT LỌC
 • Bộ lọc mái Filterfan

  PTF 61.000

 • Bộ lọc mái Filterfan

  PTF 60.700

 • Bộ lọc mái Filterfan

  PTF 60.500

 • Bộ lọc mái Filterfan

  PTFA 60.000

 • Bộ lọc Filterfan

  PF 67.000 SL

 • Bộ lọc Filterfan

  PF 65.000 SL

 • Bộ lọc Filterfan

  PF 67.000

 • Bộ lọc Filterfan

  PF 65.000

 • Bộ lọc Filterfan

  PF 42.500

 • Bộ lọc Filterfan

  PF 32.000

 • Bộ lọc Filterfan

  PF 22.000

 • Bộ lọc Filterfan

  PF 11.000

 • Bộ lọc Exhaust

  PFA 60.000

 • Bộ lọc Exhaust

  PFA 40.000

 • Bộ lọc Exhaust

  PFA 30.000

 • Bộ lọc Exhaust

  PFA 20.000

 • Bộ lọc Exhaust

  PFA 10.000

BỘ SƯỞI
 • Bộ sưởi FAN

  FLH-T 600 / FLH-T 1000

 • Bộ sưởi FAN

  FLH-T 250 / FLH-T 400

 • Bộ sưởi FAN

  FLH 250 SL / FLH 275 SLM

 • Bộ sưởi FAN

  FLH 250 - FLH 400

 • Bộ sưởi Radiant mini

  FLH 010-M – FLH 030-M

 • Bộ sưởi Radiant t-limited

  FLH-LST 020 – FLH-LST 050

 • Bộ sưởi Radiant

  FLH 060 - FLH 150

 • Bộ sưởi Radiant

  FLH 010 - FLH 045

BỘ ĐIỀU KHIỂN
 • Bộ điều khiển nhiệt

  FLZ 600 / FLZ 610

 • Bộ điều khiển nhiệt

  FLZ 541 - FLZ 543

 • Bộ điều khiển nhiệt

  FLZ 510 - FLZ 530

TRAO ĐỔI NHIỆT A / A
 • trao đổi nhiệt không khí/không khí 20 W/K

  PAI/PAS 6043

 • trao đổi nhiệt không khí/không khí 35/50/65 W

  PAI - PAS 6073/ 6103/ 6133

 • trao đổi nhiệt không khí/không khí 85/100 W

  PAI / PAS 6173, PAI / PAS 6203

A/W TRAO ĐỔI NHIỆT
 • Trao đổi nhiệt không khí / nước 3400 W - 2150 W

  PWD 5402 / PWD 5302

 • Trao đổi nhiệt không khí / nước 600W

  PWS 7062

 • Trao đổi nhiệt không khí / nước 950W

  PWS 7102

 • Trao đổi nhiệt không khí / nước 1.500W

  PWS 7152

 • Trao đổi nhiệt không khí / nước 3.150 W

  PWS 7332 L

 • Trao đổi nhiệt không khí / nước 3.150 W

  PWS 7332

 • Trao đổi nhiệt không khí / nước 5.200 W

  PWS 7502

 • Trao đổi nhiệt không khí / nước 7.000 W

  PWS 7702 / PWS 7702 SL

 • Trao đổi nhiệt không khí / nước 10.000 W

  PWS 71002

Đối tác
Showroom Tp. Hồ Chí Minh

H5 Đường C4, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM
P: 0906 784 806/ 0913 832 029
T: +84 8 35926035 / 36 / 37
F: +84 8 35926038
E: info@tpnewtech.com

Chia sẻ