Tin tức mới

 

Danh mục thiết bị tự động hóa SIEMENS !

Công ty CNM Toàn Phát - Nhà phân phối hàng đầu thiết bị tự động hóa cho các nhà máy xí nghiệp. Chuyên cung cấp thiết bị tự động hóa Siemens, động cơ Bonfiglioli (Ý)... Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực điều khiển tự động trong công nghiệp, chúng tôi luôn không ngừng nâng cao kiến thức và chất lượng dịch vụ nhằm đem đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ, đồng thời là nơi đáng tin cậy của khách hàng về phong cách phục vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp, kiến thức kỹ thuật tốt về hệ thống và thiết bị điện-tự động.

Chúng tôi gởi đến quý khách hàng các dòng sản phẩm chúng tôi cung cấp:

LOGO!

SIMATIC S7-1200

SIMATIC PANELS:

6ED1 052-1MD00-0BA6

6ES7 223-1QH30-0XB0

6AV6 642-0BA01-1AX1

6ED1 052-1HB00-0BA6

6ES7 231-4HD30-0XB0

6AV6 642-0DC01-1AX1

6ED1 052-1FB00-0BA6

6ES7 231-4HF30-0XB0

6AV6 642-0DA01-1AX1

6ED1 055-4MH00-0BA0

6ES7 232-4HB30-0XB0

6AV6 643-0AA01-1AX0

6ED1 056-1DA00-0BA0

6ES7 232-4HD30-0XB0

6AV6 643-0BA01-1AX0

6ED1 057-1AA01-0BA0

6ES7 234-4HE30-0XB0

6AV6 642-0EA01-3AX0

6ED1 055-1CB00-0BA0

6ES7 231-5QD30-0XB0

6AV6 643-0CB01-1AX1

6ED1 055-1CB10-0BA0

6ES7 231-5QF30-0XB0

6AV6 643-0CD01-1AX1

6ED1 055-1MB00-0BA1

6ES7 231-5PD30-0XB0

Others:

6ED1 055-1HB00-0BA0

6ES7 231-5PF30-0XB0

6EP1 332-2BA10

6ED1 055-1NB10-0BA0

6ES7 290-6AA30-0XA0

6EP1 333-2AA01

6ED1 055-1FB00-0BA1

6ES7 241-1CH30-0XB0

6EP1 333-3BA00

6ED1 055-1FB10-0BA0

6GK7 242-5DX30-0XE0

6EP1 334-2AA01

6ED1 055-1MA00-0BA0

6GK7 243-5DX30-0XE0

6EP1 334-2BA01

6ED1 055-1MD00-0BA1

6GK7 277-1AA10-0AA0

6ES7 972-0BA52-0XA0

6ED1 055-1MM00-0BA1

6GK7 242-7KX30-0XE0

6ES7 972-0BA12-0XA0

6EP1 331-1SH03

6EP1 332-1SH71

6ES7 972-0BA42-0XA0

6EP1 332-1SH43

6AV6 647-0AH11-3AX0

6ES7 972-0BB42-0XA0

6EP1 332-1SH52

6AV6 647-0AA11-3AX0

6ES7 972-0BB12-0XA0

SIMATIC S7-200

6AV6 647-0AB11-3AX0

6ES7 153-1AA03-0XB0

6ES7 211-0AA23-0XB0

6AV6 647-0AC11-3AX0

S7-200 CN

6ES7 211-0BA23-0XB0

6AV6 647-0AD11-3AX0

6ES7 212-1BB23-0XB8

6ES7 212-1AB23-0XB0

6AV6 647-0AE11-3AX0

6ES7 212-1AB23-0XB8

6ES7 212-1BB23-0XB0

SIMATIC S7-300

6ES7 214-1BD23-0XB8

6ES7 214-1AD23-0XB0

6ES7 312-1AE14-0AB0

6ES7 214-1AD23-0XB8

6ES7 214-1BD23-0XB0

6ES7 314-1AG14-0AB0

6ES7 214-2AD23-0XB8

6ES7 214-2AD23-0XB0

6ES7 315-2AH14-0AB0

6ES7 214-2BD23-0XB8

6ES7 214-2BD23-0XB0

6ES7 315-2EH14-0AB0

6ES7 216-2AD23-0XB8

6ES7 216-2AD23-0XB0

6ES7317-2AK14-0AB0

6ES7 216-2BD23-0XB8

6ES7 216-2BD23-0XB0

6ES7 317-2EK14-0AB0

6ES7 221-1BH22-0XA8

6ES7 901-3DB30-0XA0

6ES7 318-3EL01-0AB0

6ES7 221-1BF22-0XA8

6ES7 221-1BF22-0XA0

6ES7 953-8LF20-0AA0

6ES7 222-1HF22-0XA8

6ES7 221-1BH22-0XA0

6ES7 953-8LG20-0AA0

6ES7 222-1BF22-0XA8

6ES7 221-1EF22-0XA0

6ES7 953-8LJ30-0AA0

6ES7 223-1BH22-0XA8

6ES7 222-1BD22-0XA0

6ES7953-8LL31-0AA0

6ES7 223-1BL22-0XA8

6ES7 222-1BF22-0XA0

6ES7 953-8LM20-0AA0

6ES7 223-1PH22-0XA8

6ES7 222-1HD22-0XA0

6ES7 953-8LP20-0AA0

6ES7 223-1PL22-0XA8

6ES7 222-1HF22-0XA0

6ES7 901-0BF00-0AA0

6ES7 223-1BM22-0XA8

6ES7 222-1EF22-0XA0

6ES7 972-0CB20-0XA0

6ES7 223-1PM22-0XA8

6ES7 223-1BF22-0XA0

6XV1 830-0EH10

6ES7 231-0HC22-0XA8

6ES7 223-1BH22-0XA0

6ES7 972-0AA02-0XA0

6ES7 232-0HB22-0XA8

6ES7 223-1BL22-0XA0

6ES7 312-5BF04-0AB0

6ES7 231-7PB22-0XA8

6ES7 223-1BM22-0XA0

6ES7 313-5BG04-0AB0

6ES7 231-7PD22-0XA8

6ES7 223-1HF22-0XA0

6ES7 313-6BG04-0AB0

6ES7 235-0KD22-0XA8

6ES7 223-1PH22-0XA0

6ES7 313-6CG04-0AB0

SIMATIC S7-400

6ES7 223-1PL22-0XA0

6ES7 314-6BH04-0AB0

6ES7 412-1XJ05-0AB0

6ES7 223-1PM22-0XA0

6ES7 314-6CH04-0AB0

6ES7 412-2XJ05-0AB0

6ES7 231-7PB22-0XA0

6ES7 314-6EH04-0AB0

6ES7 412-2EK06-0AB0

6ES7 231-7PC22-0XA0

6ES7 321-1BH02-0AA0

6ES7 952-0AF00-0AA0

6ES7 231-7PD22-0XA0

6ES7 321-1BL00-0AA0

6ES7 952-1AH00-0AA0

6ES7 231-7PF22-0XA0

6ES7 321-1FF01-0AA0

6ES7 952-1AK00-0AA0

6ES7 231-0HC22-0XA0

6ES7 321-1FH00-0AA0

6ES7 952-1AL00-0AA0

6ES7 231-0HF22-0XA0

6ES7 322-1BF01-0AA0

6ES7 952-1AM00-0AA0

6ES7 232-0HB22-0XA0

6ES7 322-1BH01-0AA0

6ES7 952-0KF00-0AA0

6ES7 232-0HD22-0XA0

6ES7 322-1BL00-0AA0

6ES7 952-0KH00-0AA0

6ES7 235-0KD22-0XA0

6ES7 322-5FF00-0AB0

6ES7 952-1KK00-0AA0

6ES7 241-1AA22-0XA0

6ES7 322-1FH00-0AA0

6ES7 952-1KL00-0AA0

6ES7 277-0AA22-0XA0

6ES7 322-1HF01-0AA0

6ES7 952-1KM00-0AA0

6ES7 901-3DB30-0XA0

6ES7 322-1HH01-0AA0

6ES7 414-2XK05-0AB0

6ES7 901-3CB30-0XA0

6ES7 323-1BH01-0AA0

6ES7 414-3XM05-0AB0

6EP1332-1SH31

6ES7 323-1BL00-0AA0

6ES7 414-3EM06-0AB0

6ES7 272-0AA30-0YA1

6ES7 331-1KF02-0AB0

6ES7 416-2XN05-0AB0

6ES7 901-3EB10-0XA0

6ES7 331-7KF02-0AB0

6ES7 416-3XR05-0AB0

6AV6 640-0AA00-0AX1

6ES7 331-7KB02-0AB0

6ES7 416-3ES06-0AB0

6AV6 640-0BA11-0AX0

6ES7 331-7PF01-0AB0

6GK1 500-0EA02

6AV6 640-0CA11-0AX1

6ES7 331-7PF11-0AB0

6ES7 964-2AA04-0AB0

6GK1 561-1AA01

6ES7 332-5HD01-0AB0

6ES7 421-7BH01-0AB0

6GK1562-1AA00

6ES7 332-7ND02-0AB0

6ES7 421-1BL01-0AA0

SIMATIC S7-1200

6ES7 332-5HB01-0AB0

6ES7 421-1FH20-0AA0

6ES7211-1BE31-0XB0

6ES7 332-5HF00-0AB0

6ES7 422-1BH11-0AA0

6ES7211-1AE31-0XB0

6ES7 334-0CE01-0AA0

6ES7 422-1BL00-0AA0

6ES7211-1HE31-0XB0

6ES7 334-0KE00-0AB0

6ES7 422-1FH00-0AA0

6ES7 221-3BD30-0XB0

6ES7 392-1AJ00-0AA0

6ES7 422-1HH00-0AA0

6ES7 222-1BD30-0XB0

6ES7 392-1AM00-0AA0

6ES7 431-0HH00-0AB0

6ES7 223-0BD30-0XB0

6ES7 350-1AH03-0AE0

6ES7 431-1KF00-0AB0

6ES7 223-3BD30-0XB0

6ES7 350-2AH01-0AE0

6ES7 431-1KF10-0AB0

6ES7 231-4HA30-0XB0

6ES7 351-1AH02-0AE0

6ES7 431-7KF00-0AB0

6ES7 231-5QA30-0XB0

6ES7 352-1AH02-0AE0

6ES7 431-7KF10-0AB0

6ES7 231-5PA30-0XB0

6ES7 353-1AH01-0AE0

6ES7 432-1HF00-0AB0

6ES7 232-4HA30-0XB0

6ES7 360-3AA01-0AA0

6ES7 492-1AL00-0AA0

6ES7 241-1CH30-1XB0

6ES7 361-3CA01-0AA0

6ES7 450-1AP00-0AE0

6ES7 954 -8LB01-0AA0

6ES7 368-3BB01-0AA0

6ES7 451-3AL00-0AE0

6ES7212-1BE31-0XB0

6ES7 368-3BC51-0AA0

6ES7 441-1AA04-0AE0

6ES7212-1AE31-0XB0

6ES7 368-3BF01-0AA0

6ES7 441-2AA04-0AE0

6ES7212-1HE31-0XB0

6ES7 365-0BA01-0AA0

6GK7 443-5FX02-0XE0

6ES7214-1BG31-0XB0

6ES7 307-1BA01-0AA0

6GK7 443-1EX20-0XE0

6ES7214-1AG31-0XB0

6ES7 307-1EA01-0AA0

6ES7 400-1TA01-0AA0

6ES7214-1HG31-0XB0

6ES7 307-1KA02-0AA0

6ES7 400-1JA01-0AA0

6ES7 221-1BF30-0XB0

6ES7 390-1AE80-0AA0

6ES7 401-2TA01-0AA0

6ES7 221-1BH30-0XB0

6ES7 390-1AF30-0AA0

6ES7 401-1DA01-0AA0

6ES7 222-1BF30-0XB0

6ES7 390-1AJ30-0AA0

6ES7 403-1TA01-0AA0

6ES7 222-1BH30-0XB0

SIMATIC PANELS:

6ES7 403-1JA01-0AA0

6ES7 222-1HF30-0XB0

6AV6 641-0AA11-0AX0

6ES7 460-0AA01-0AB0

6ES7 222-1HH30-0XB0

6AV6 641-0BA11-0AX1

6ES7 461-0AA01-0AA0

6ES7 223-1BH30-0XB0

6AV6 641-0CA01-0AX1

6ES7 468-1AH50-0AA0

6ES7 223-1BL30-0XB0

6AV6 642-0AA11-0AX1

6ES7 468-1BB50-0AA0

6ES7 223-1PH30-0XB0

6AV6 642-0BC01-1AX1

6ES7 407-0DA02-0AA0

6ES7 223-1PL30-0XB0


6ES7 407-0KA02-0AA0

 

Các tin khác

[1]23  
Đối tác
Showroom Tp. Hồ Chí Minh

H5 Đường C4, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM
P: 0906 784 806/ 0913 832 029
T: +84 8 35926035 / 36 / 37
F: +84 8 35926038
E: info@tpnewtech.com

Chia sẻ